yazabel

12 tekstów – auto­rem jest yaza­bel.

W oceanie włas­nych łez,
za­topiłam się bez reszty. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 marca 2010, 12:29

* * *

Za­nim wbi­jesz mi szty­let w serce,

za­nim spoj­rzysz gniew­nym wzrokiem,

za­nim za­ciśniesz dłonie,

za­nim ot­worzysz drzwi i wyjdziesz,

od­wróć sie i ...

przy­tul mnie, po­całuj, przebacz...

Spójrz mi głębo­ko w oczy i zro­zum, że zro­biłam to dla Nas...

Za­biłam in­ne kobiety... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2010, 17:21

* * *

Jej us­ta nig­dy nie czuły pocałunku.

Jej twarzy nig­dy nie roz­jaśnił uśmiech.

Jej oczy nig­dy nie błyszczały szczęściem.

Jej ser­ce nig­dy nie kochało.

Jej...

...jej nig­dy nie było dla ludzi... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 marca 2010, 20:56

Nie sta­raj się stworzyć ra­ju na ziemi.
Zad­baj tyl­ko, by piekła nie było. 

aforyzm dnia z 6 marca 2011 roku
zebrał 193 fiszki • 23 marca 2010, 16:23

W po­goni za lep­szym jutrem,
umy­ka nam dzień dzisiejszy... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 marca 2010, 19:33

Dzień

Ko­lej­ny dzień za­pom­niany przez Boga.

Mój dzień...

...mo­je życie...

W oceanie bez­sensu sza­mocę się bezwiednie.

Tracąc siły, tracę siebie...

świado­mość sen­su swe­go istnienia.

Poczu­cie niemo­cy, bez­silności ogar­nia me wnętrze...

Życie ucieka...

Zniechęce­nie od­biera os­tatnie próby walki.

Nicość...

...we mnie...

Za­gubione sny, marzenia...

Wszys­tko gdzieś gi­nie, za­nika... na­wet myśli...

Brak chęci, brak wiary, brak siły...

Mój dzień...

...mo­je życie... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 marca 2010, 14:25

Spoj­rzałam w lustro.
... i sa­ma je rozbiłam.
Siedem lat nieszczęścia?
Mogło być gorzej... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 marca 2010, 01:16

Śle­py los też cza­sami tra­fia w "dziesiątkę". 

myśl
zebrała 39 fiszek • 19 marca 2010, 00:22

Od­dychać nie znaczy żyć... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 marca 2010, 00:07

Do Boga

Czy to ka­ra za błędy... czy to ka­ra za grzech...

że życie nie życiem dziś dla mnie jest.

We­getacją zwykłą naz­wać je mogę,

O Boże, miej li­tość i wskaż mi mą drogę...

W swej łas­ce choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 marca 2010, 11:08

yazabel

yazabel

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność